SERVEIS

Línies generals de treball

  • Gestió i assessorament de fauna domèstica i salvatge.
  • Captura de fauna salvatge i domèstica conflictiva. 

Línies específiques actualment en curs:

  • Gestió de la problemàtica provocada pel senglar en àrees urbanes i periurbanes per administracions públiques.
  • Gestió de la problemàtica provocada pel senglar en clubs esportius i àrees de conreus.
  • Maneig de fauna salvatge (captura, immobilització, anestèsia, trasllat,…).
  • Presa de mostres pel seguiment sanitari de la fauna salvatge (Pla de vigilància sanitària de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació).
  • Assessorament en normativa relacionada amb animals i el seu benestar.
  • Col·laborem amb el Servei de Prevenció en Salut Animal de la Generalitat de Catalunya com a veterinaris de vigilància sanitària en el nostre àmbit.
  • Comptem amb una gàbia de transport autoritzada per el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que ens permet realitzar transport d'animals de mida mitjana a distàncies de fins a 8 hores de viatge.