Captura i anestèsia

SERVEIS

Línies generals de treball:

  • Gestió i assessorament de fauna domèstica i salvatge.
  • Captura de fauna salvatge i domèstica conflictiva.

Línies específiques actualment en curs:

  • Gestió de la problemàtica provocada pel senglar en àrees urbanes i periurbanes per administracions públiques.
  • Gestió de la problemàtica provocada pel senglar en clubs esportius i àrees de conreus.
  • Maneig de fauna salvatge (captura, immobilització, anestèsia, trasllat,…).
  • Presa de mostres pel seguiment sanitari de la fauna salvatge (Pla de vigilància sanitària de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació).
  • Atenció de primers auxilis a gossos de caça en batuda.
  • Assessorament en normativa relacionada amb animals i el seu benestar.

A vegades els dards anestèsics els hem de disparar en llocs poc habituals del cos del animal degut a la seva posició: 

En el video el porc vietnamita es trobava aculat dins uns matolls i només li sortia el coll i el cap.

En la fotografia, el senglar s’havia amagat darrera un banc i només li sortia el dors.

Vets&Wildlife