Captura i identificació

R+D

Articles científics publicats

logo 1

Actualment:

 • Desenvolupament i col·laboració en el nou projecte de control de població de senglars urbans i periurbans mitjançant la contracepció promogut pel Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  La prova pilot farà servir una vacuna, GonaCon®, que ja ha donat bons resultats amb cérvol als Estats Units d’Amèrica i en senglar en captivitat al Regne Unit. El seu mecanisme d’acció és la creació d’anticossos enfront l’hormona alliberadora de gonadotropines (GnRH), hormones que afavoreixen la funció reproductora en els mamífers. Tal com succeeix quan s’aplica una vacuna contra una malaltia, els animals rebran una dosi injectada (en aquest cas, via intramuscular) per a que, al cap d’uns dies, comencin a produir anticossos. La resposta immunitària per part dels individus es presenta variable, amb una durada d’entre 2 i 5 anys.
  Mitjançant la determinació de les hormones relacionades amb la reproducció, l’observació dels teixits de les gònades i els títols d’anticossos es podrà determinar l’efectivitat de l’aplicació de la vacuna. Així, si les hormones disminueixen, els teixits reproductors es mostren inactius i els títols d’anticossos són elevats, s’evidenciarà una resposta positiva enfront la vacuna.
  L’estudi científic del projecte està coordinat pel Grup de Recerca sobre Infertilitat (GRI-BCN) de la UAB, liderat pel Dr. Manel López-Béjar, professor del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals. Altres investigadors del projecte són el Dr. Jordi Miró, professor del Departament de Medicina i Cirurgia Animals, la Dra. Encarna Casas, Tècnic Especialista de Suport a la Recerca del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, i el Dr. Francesc Closa, Investigador col·laborador del mateix Departament.
  El projecte pilot pot suposar una nova metodologia a tenir en compte i a afegir a les que ja s’utilitzen en la gestió del senglar, sense aplicar-lo com a mesura única ni pel seu ús a gran escala.
  L’administració d’aquesta vacuna no representa cap risc en relació al consum de carn de senglar. La metodologia proposada és similar a la que s’està utilitzant a Austràlia i Nova Zelanda des de fa més d’una dècada en porc destinat al consum humà.
 • Ecologia del senglar (Sus scrofa) en ambients mediterranis. Conveni entre la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (2013-2015). Actualment en redacció.

diba-fondo-vermell1logo_generalitat-2

 

 

 

Altres projectes:

 • Valoració de l’estrès de captura i maneig postcaptura de la cabra salvatge (Capra pyrenaica) (2001-2004), Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Control reproductiu d’aus urbanes: coloms (2003-2006), conveni entre la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Modulació de la resposta d’estrès en ungulats salvatges capturats mitjançant xarxa vertical (2004-2007), Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Estudi sanitari del senglar a Catalunya (2005-2009), Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Creació del banc de mostres d’ungulats domèstics i salvatges, i estudi epidemiològic a la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit (2007-2009), Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Infecció experimental de l’isard amb el Pestivirus aïllats d’isards infectats de forma natural (2007-2009), Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Utilització de les proteïnes de fase aguda com a marcadors d’estrès en les poblacions d’ungulats salvatges (2007-2010), Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Estudi epidemiològic de la presència de bacteris zoonòtiques i caracterització dels seus reservoris animals (salvatges i domèstics) a un àrea natural protegida. Assaigs de control mitjançant buidats sanitaris / despoblacions (2008-2011), Universitat Autònoma de Barcelona.
Senglar femella de 8 mesos anestesiada i monitoritzada, posteriorment s’identificarà i se l’injectarà la vacuna inmunocontraceptiva

 

Vets&Wildlife